Zakończenie szkolenia “FAS i zaburzenia neurorozwojowe dla kadry projektu

Zakończyło się szkolenie “FAS i zaburzenia neurorozwojowe” dla kadry projektu: tj dwóch specjalistów pracy z rodziną – psychologów, jednego specjalisty pracy z rodziną i trzech koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Uczestnicy szkolenia otrzymali certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia.