UWAGA – wprowadzono zmiany w dokumencie pn. „Zasady (…)” oraz w umowie w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał modyfikacji dokumentów regulujących realizację pilotażowego programu  „Aktywny samorząd”. Obecnie obowiązywać będzie nowy termin rozliczenia przez samorząd powiatowy środków przekazanych w danym roku na realizację programu, a w konsekwencji – nowy termin złożenia końcowego sprawozdania (termin ten został wydłużony, z dnia 31 stycznia na dzień 15 kwietnia roku).

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwraca także uwagę – Wnioskodawcom i Realizatorom programu, że obecnie możliwe jest przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach programu także poza wyznaczonymi terminami naboru wniosków – bez konieczności udokumentowania przez Wnioskodawcę przyczyn uchybienia terminu.

Wprowadzone zmiany umożliwią efektywniejsze wykorzystanie środków finansowych przekazanych na realizację programu i płynną realizację potrzeb osób niepełnosprawnych zgłoszonych w ramach wniosków o dofinansowanie.

Z uchwałą Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczącą zmiany uchwały w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” można zapoznać się poniżej w sekcji Załączniki.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3477,UWAGA-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Zasady-oraz-w-umowie-w-sprawie-realizac.html

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3397,Uwaga-wprowadzono-zmiany-w-dokumencie-pn-Kierunki-dzialan-obowiazujacym-w-2016-r.html