07.12.2016r. – Rozpoczęcie pierwszego działania w projekcie „Rodzina na plus” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

W dniu 7 grudnia 2016 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie rozpoczęło się pierwsze działanie w projekcie „Rodzina na plus” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa łódzkiego na lata 2014-2020.

Szkolenie „FAS i inne – zaburzenia neurorozwojowe” dla kadry projektu, która będzie wykonywać działania wspierające dla rodzin zastępczych przeżywających trudności w relacjach z dziećmi oraz codziennym ich funkcjonowaniem spowodowanymi zaburzeniami rozwojowymi i zaburzeniami przywiązania oraz przeżywaniem przez dziecko odrzucenia (straty). Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności jak pracować z dzieckiem z FAS oraz jak ukierunkować rodziny zastępcze, aby radziły sobie z występującymi trudnościami. Uczestnikom szkolenia rozdano materiały dydaktyczne : skrypt, teczka, notes, długopis.

Szkolenie prowadzi dr n. med. Małgorzata Klecka – terapeuta, specjalizująca się w diagnostyce i terapii zaburzeń rozwojowych u dzieci z traumą prenatalną i wczesnodziecięcą. Ukończyła Studia Doktoranckie na wydziale Lekarski Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, specjalność: psychiatria dziecięca. Kieruje Ośrodkiem FASTRYGA W Lędzinach, placówką zajmująca się diagnostyką i terapią zaburzeń rozwojowych z alkoholem i odrzuceniem (FASD, zaburzenia przywiązania) oraz terapeutycznym wspieraniem rodzin zastępczych, adopcyjnych i biologicznych (psychoterapia grupowa i indywidualna).

[Best_Wordpress_Gallery id=”7″ gal_title=”20161207_WYD_RnP”]