PAŹDZIERNIK/LISTOPAD 2016 r. – Rekrutacja rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków do projektu „Rodzina na plus”

W miesiącach od października do listopada 2016r. została przeprowadzona rekrutacja rodzin zastępczych wraz z podopiecznymi przebywającymi w pieczy zastępczej oraz pełnoletnich wychowanków do projektu „Rodzina na plus” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rekrutację przeprowadziło dwóch specjalistów pracy z rodziną oraz dwóch koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Zrekrutowanych zostało 170 osób, tj. 50 rodzin zastępczych w tym 80 osób dorosłych i 58 dzieci (51 umieszczonych w pieczy zastępczej, 7 dzieci biologicznych) oraz 17 pełnoletnich wychowanków z rodzin zastępczych.

Od miesiąca grudnia 2016r. uczestnicy zostaną objęci wsparciem w ramach projektu „Rodzina na plus”.