23.11.2016 r. – Zakończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie opoczyńskim informuje, iż w dniu 23 listopada 2016r. kończy się szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej, w którym brały udział 2 rodziny z terenu powiatu opoczyńskiego. Powyższe szkolenie jest prowadzone przez Ośrodek Rodzin Zastępczych Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa” w Łodzi.

Będzie więcej rodzin zastępczych zawodowych!

Trwa proces kwalifikacji rodziny zastępczej niezawodowej, która przygotowuje się do pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej