09.05.2016 – Ważny komunikat

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pilnie poszukuje dla osoby niepełnosprawnej schodołazu. Ze względu na trudną sytuacje osobistą i rodzinną rodziny w, której łącznie są trzy osoby niepełnosprawne, prosimy o możliwość nieodpłatnego wypożyczenia bądź odstąpienia urządzenia. Kontakt w wyżej wymienionej sprawie pod numerem telefonu: 44 736 14 64 bądź emailem : sekretariat@pcpropoczno.pl .
Osoby do kontaktu:
Pani Dominika Macieja – Deperas
Pani Agnieszka Gąsieniec