04.03.2016 r. – Projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i niepełnosprawnych

Z dniem 29 lutego 2016 roku przedstawiciele Fundacji RAZEM oraz Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna dłoń” zawarli porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach współpracy mieszkańcy powiatu opoczyńskiego, w szczególności gminy i miasta Drzewica będą mogli skorzystać z bezpłatnego udziału w trzech projektach, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa oraz wejście na rynek pracy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Jednocześnie informujemy, że w dniu 1 marca 2016 roku rozpoczęła się rekrutacja Uczestników/-czek do projektów. Deklaracje wstępne będą przyjmowane do dnia 15 marca 2016 roku.

wachlarz_mozliwosci sprzedawca fachowcy

Więcej informacji dostępnych jest na stronie:

http://www.dcw-od.cba.pl/

http://www.fundacjarazem.org.pl/