21.03.2016 r. – Przyjmowanie wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Realizator programu „Aktywny Samorząd” będzie przyjmował wnioski o dofinansowanie od dnia 21-03-2016 roku.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków:
1. dla Modułu I – dnia 30 sierpnia 2016 r.
2. dla Modułu II:
do dnia 30 marca 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016),
do dnia 10 października 2016 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017).

https://www.pfron.org.pl/pl/komunikaty/3098,Aktywny-samorzad-w-2016-roku.html
http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3099,Aktywny-samorzad-dla-studentow.html