25.01.2016 r. – PCPR poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze

OGŁOSZENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze:
– zawodowe;
– zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;

PCPR zapewnia:
– bezpłatne szkolenie, zwieńczone uzyskaniem świadectwa ukończenia szkolenia i zaświadczenia kwalifikacyjnego, uprawniającego do sprawowania pieczy zastępczej;
– wielozakresową pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR z możliwością uczestnictwa w grupach wsparcia utworzonych przez istniejące już zawodowe rodziny zastępcze;
– wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej dla jednego z opiekunów oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (dzieci);

Szczegółowe informacje można uzyskać:
– w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej 2;
– pod nr telefonu: 44 736-14-64
– na stronie internetowej PCPR-u: www.pcpropoczno.pl

Zapraszamy i zachęcamy do podjęcia tego szlachetnego zobowiązania!