03.01.2016 r. – INFORMACJA – Wnioski o dofinansowanie z PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. do: likwidacji barier w komunikowaniu się, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier architektonicznych, turnusów rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny) można składać od 4 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR i na stronie internetowej PCPR w Opocznie. Przyznawanie dofinansowań nastąpi po podjęciu przez Radę Powiatu uchwały w sprawie podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.