23.11.2015 r. – Dyrektor PCPR w Opocznie Wiesława Kurowska – wyróżniona w roku 2015 nagrodą specjalną w konkursie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

23.11.2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczyła nagrody i wyróżnienia przyznawane za wybitne, nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.

Nagrody są przyznawane w trybie konkursowym, na podstawie Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 7 kwietnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród specjalnych w zakresie pomocy społecznej.

W bieżącym roku zgłoszono ogółem 139 wniosków o nagrody za wybitne i nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w tym 68 wniosków o przyznanie nagrody w kategorii indywidualnej i 71 wniosków w kategorii zespołowej.

W roku 2015 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznał 7 nagród indywidualnych i 6 nagród zespołowych oraz 16 wyróżnień w formie listów gratulacyjnych. Wśród uhonorowanych nagrodą indywidualną znalazła się Pani Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Wiesława Kurowska.

Dyrektor PCPR towarzyszyli w uroczystości wnioskodawcy tj. Prezes Fundacji „Uśmiech Dziecka – To Nasz Cel” dr Jacek Nowacki oraz Prezes Stowarzyszenia Działającego Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Budzimy Nadzieje” Pani Zenobia Michórska.


List gratulacyjny

List gratulacyjny