30.10.2015 r. – Ogłoszenie wyników otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłasza się wyniki otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie  i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ogłoszonego zarządzeniem Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie  i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania  Komisji Konkursowej:

– złożono trzy oferty,
– spośród złożonych ofert Komisja Konkursowa wskazała dwie oferty najwyżej ocenione po jednej w obszarach:

 Aktywizacji zawodowej:
Biuro Obsługi Inicjatyw Europejskich Sp. z o.o.
90-007 Łódź, Plac Komuny Paryskiej 5a

 Aktywizacji społecznej:
Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych
26-300 Opoczno, ul. M. Kopernika 3.

Podpisy Komisji Konkursowej:

Elżbieta Poszwińska – Przewodnicząca
Barbara Karasińska – Członek
Dominika Macieja Deperas – Członek

Zatwierdził:
Dyrektor
   Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Opocznie
    Wiesława Kurowska


Dokumenty do pobrania:


Ogłoszenie (skan)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 300 KB)

Protokół(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 20 KB)

Protokół (skan)(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 752 KB)