08.10.2015 r. – Zarządzenie Nr 6/2015 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 8 października 2015 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów krajowych na wspólne przygotowanie i realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz powołania Komisji Konkursowej


Dokumenty do pobrania:


Zarządzenie nr 6/2015(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 95 KB)

Załącznik do zarządzenia nr 6/2015(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 180 KB)

Formularz oferty(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 137 KB)

Karta oceny(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128 KB)