05.10.2015 r. -Telewizja Regionalna Łódź w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

W dniu 05.10.2015 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie gościła Telewizja Regionalna Łódź, która nagrywała program pod tytułem „Niepełnosprawni – pełnoprawni”.

            W spotkaniu brał udział Dyrektor PCPR Pani Wiesława Kurowska, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, Zdrowia i Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym w Opocznie Pani Maria Sołtysiak, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Pani Anna Kucharska oraz Pan Jerzy Strzelecki – Mistrz Europy Osób Niesłyszących w szachach.

            Ekipa telewizyjna odwiedziła również na terenie naszego powiatu inne placówki wspierające swymi działaniami osoby niepełnosprawne tj. Warsztaty Terapii Zajęciowej, Opoczyński Klub Amazonek, Zespół Szkół Specjalnych im. Jana Brzechwy, Fundację „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” oraz Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach.

            Emisja programu odbędzie się w dniu 14.10.2015 r. o godzinie 1800.