12.07.2015 r. – Zakończenie szkolenia kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, że w dniu 12 lipca 2015 roku zakończyło się szkolenie dla kandydatów zgłaszających gotowość do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, przeprowadzone przez Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo pectore”, na podstawie programu: „Moja rodzina-zastępcza rodzina” .

Zakres tematyczny szkolenia obejmował m. in. regulacje prawne w zakresie funkcjonowania pieczy zastępczej, rozwijania umiejętności wspierania dzieci, wykorzystywanie alternatywnych metod rozwiązywania kryzysów i konfliktów, wspieranie umiejętności i metod wychowawczych.

Szkolenie trwało od 20 czerwca do 12 lipca 2015 roku i obejmowało 60 godzin dydaktycznych (szkolenie podstawowe), w tym 10 godzin praktyk w rodzinie zastępczej zawodowej lub placówce opiekuńczo-wychowawczej. Zaś dodatkowy moduł dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka odbył się w wymiarze 25 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Praktyki zostały zorganizowane przez PCPR w Opocznie.

W szkoleniu uczestniczyło dziesięć osób, z czego osiem osób jako kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej i dwie osoby jako kandydaci do prowadzenia rodzinnego domu dziecka. Wszyscy kandydaci otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia.