20.06.2015 r. – Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w terminie od 20.06.2015 r. – 12.07.2015 r. na terenie tutejszego Centrum odbędzie się szkolenie rodzin zastępczych „Moja rodzina – zastępcza rodzina” przygotowane przez Towarzystwo Pomocy Dziecku i Rodzinie „Imo pectore” w Bydgoszczy. Powyższe szkolenie będzie miało charakter warsztatów weekendowych. Łączna liczba szkolenia wynosi 60 godzin dydaktycznych, w tym 10 godzin praktyk organizowanych przez PCPR w Opocznie.

Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!