20.06.2015 r. – Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych

Zarząd Fundacji Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi zorganizował w dniu 20 czerwca 2015 r. Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych, w którym z powiatu opoczyńskiego udział wzięły 4 rodziny zastępcze oraz Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym 2 w liczbie 25 osób. Z terenu powiatu opoczyńskiego Państwo Renata i Radosław Smolarek oraz s. Dyrektor Ewa Janek otrzymali nagrody za opiekę nad dziećmi.