31.05.2015 r. – Konferencja w ramach „III OPOCZYŃSKICH DNI RODZINY” w dniu 28 maja 2015 r.”

W terminie 25-31 maja 2015 roku zorganizowane zostały III Opoczyńskie Dni Rodziny, których współorganizatorem był między innymi Powiat Opoczyński i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W ramach obchodów 28 maja bieżącego roku w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbył się cykl spotkań poświęconych rodzinie.

Konferencję poprowadziła przewodnicząca Rady Powiatu Pani Maria Barbara Chomicz. W spotkaniu udział wzięło wielu znakomitych gości, kilkudziesięciu samorządowców, przedstawiciele instytucji działających w obrębie pomocy społecznej, przedstawiciele szkół oraz Fundacji Interregion. Po zakończeniu części oficjalnej, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Pani Wiesława Kurowska zaprezentowała „Raport o stanie rodziny w powiecie opoczyńskim w latach 2013-2014”. Raport dotyczył przede wszystkim zmian zachodzących w strukturze demograficznej rodzin w powiecie opoczyńskim, aktywizacji zawodowej na terenie powiatu, problemów społecznych rodziny, oceny stanu zdrowotnego rodziny, infrastruktury kulturalno-oświatowej oraz rodzicielstwa zastępczego. Wyżej wymienione zagadnienia omówiono w poszczególnych rozdziałach. Większość z nich opatrzono wnioskami, które mogą stanowić podstawę działań niezbędnych w polityce prorodzinnej na płaszczyźnie lokalnej i krajowej.

Następnie głos zabrał dr Marek Dyś – specjalista edukacji medialnej, który przedstawił prezentację pt. „Obraz rodziny w mediach. Mechanizmy manipulacji”. Jako ostatni wystąpił Pan Paweł Kwaśniak Prezes Zarządu Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny w Warszawie, który mówił o niebezpiecznych zmianach i zagrożeniach w polskim systemie edukacji, próbach reakcji na seksualizację i deprawację młodzieży w placówkach edukacyjnych. W trakcie wystąpienia Pan Paweł Kwaśniak wręczył radnemu Rady Miejskiej w Opocznie Tomaszowi Koperze certyfikat Samorządowca Przyjaznego Rodzinie.
Wszystkie zagadnienia omawiane podczas konferencji cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczestników konferencji.