21.10.2014 r. – II Forum dla Rodziców „Wychowując do szczęścia” zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie

W dniu 21 października 2014 r. pani Dyrektor PCPR w Opocznie mgr Wiesława Kurowska wystąpiła z prelekcją „Wykluczeni, a prawo do szczęścia” podczas II Forum dla Rodziców „Wychowując do szczęścia” zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie. Wystąpienie zostało przyjęte z aprobatą i nagrodzone gromkimi owacjami.